O projekcie Senior ON
Filharmonia w Szczecinie wraz z Miastem Pasewalk i Stowarzyszeniem Muzycznym z Pasewalku realizuje projekt „Senior ON. Transgraniczne szkolenia z dostępu do kultury online”. Projekt ma na celu upowszechnienie wśród seniorów polsko-niemieckich praktyki korzystania z oferty kulturalnej w internecie. Założeniem projektu jest wykorzystanie muzyki (emisji koncertów) jako neutralnego bodźca do przełamywania barier mentalnych związanych z tempem przemian cywilizacyjnych, nabrania zaufania do nowych rozwiązań technologicznych i motywacji do rozwijania zainteresowań i korzystania z oferty na własną rękę.

W projekcie zarówno doposażamy szczecińskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej w sprzęt do oglądania koncertów online, jak i uczymy korzystania z internetu indywidualnych seniorów, wypożyczając im niezbędny sprzęt (tablety).

Korzyści dla seniorów:
 – udział w bezpłatnym projekcie, finansowanym przez Unię Europejską,
 – bezkosztowa nauka w domowym zaciszu lub w Filharmonii korzystania z urządzenia mobilnego, np. tabletu,
 – zapoznanie się z możliwościami korzystania z kultury online, czyli oglądaniem koncertów z Filharmonii w domu,
 – szkolenie profesjonalisty – informatyka, dostosowane dla seniorów, na temat bezpiecznego poruszania się po internecie (poczta e-mail, bankowość mobilna, media społecznościowe – Facebook),
 – okazja do nabycia nowych umiejętności i aktywowania szarych komórek,
 – spotkanie na koncercie w Filharmonii, wyjazd do Pasewalku wraz z innymi uczestnikami projektu.