Spotkania tandemowe seniorów z juniorami

Dzieli ich jedno lub nawet dwa pokolenia, ale łączy otwartość, odwaga i chęć zdobywania nowych kompetencji i doświadczeń. Od kilku miesięcy trwa w Filharmonii polsko-niemiecki projekt "Senior ON", w którym starsze pokolenie pod okiem juniorów uczy się serfowania po sieci, z naciskiem na wyszukiwanie wydarzeń kulturalnych.

Udało nam się "przyłapać" w Filharmonii dwa tandemy projektowe. Pani Danusia Klepacka umówiła się właśnie na spotkanie ze swoją juniorką, Basią Tytonik. Innego dnia spotkaliśmy Weronikę Bełej, która ma pod opieką dwoje seniorów – panią Ewę Tlołkę i pana Marka Masternaka. Każdy tandem, zgodnie z założeniami programu, spotyka się 12 razy, aby zdobywać i utrwalać wiedzę.

Inicjatywa ma na celu zachęcenie osób starszych do korzystania z oferty kulturalnej dostępnej w internecie. Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu, spowodowanemu trwającą pandemią. Oprócz szkoleń z zakresu obsługi sprzętu, a także bezpieczeństwa w sieci, projekt zakłada również wspólne, międzypokoleniowe oglądanie koncertów online.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, jesteście wspaniali!

fot. Kamila Matczak, Katarzyna Jackowska

Projekt „Senior ON. Transgraniczne szkolenia z zakresu dostępu do kultury online” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).