Piękne materiały promocyjne do projektu - gotowe

Mamy już materiały promocyjne! Projekt „Senior ON” zyskał wspaniałą szatę graficzną w postaci plakatów i grafik promocyjnych. Nie sposób oderwać od nich wzroku…

Z plakatu uśmiecha się do nas para seniorów, którzy właśnie usiedli na sofie w swoim salonie, aby obejrzeć koncert z Filharmonii w Szczecinie online. Woleliby, co prawda, wysłuchać koncertu na żywo, ale póki co cieszą się, że mogą bezpiecznie uczestniczyć w koncercie w zaciszu własnego domu, a Orkiestra Symfoniczna gra tylko dla nich…

Plakaty zawisną w Domach Pomocy Społecznej po obu stronach granicy, aby zapowiadać, promować i ogłaszać transmisje internetowe wprost ze złotej sali Filharmonii w Szczecinie. Koncerty muzyki klasycznej będą już od teraz stałym punktem dziennych zajęć terapeutycznych seniorów w Polsce i Niemczech.

Twórcą wszystkich materiałów promocyjnych do projektu „Senior ON” jest Wojciech Zabłocki ze szczecińskiej pracowni projektowej „ANT”. Zaprojektował logotyp dla projektu, plakaty i grafiki promocyjne: kliknij tutaj

Projekt „Senior ON. Transgraniczne szkolenia z zakresu dostępu do kultury online” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

30-04-2021, 12:42:16